Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Shwshaswyn - Nia Jewell, SIan Angharad

£4.99

Meet Fflwff, Seren and Capten as they relax in the garden. A colourful story that teaches young children about the garden, about breathing and relaxing, and about the practice of caring awareness. It follows the pattern of the television series Shwshaswyn which is part of Cyw programmes on S4C.

Dewch i gwrdd â Fflwff, Seren a Capten wrth iddyn nhw ymlacio yn yr ardd. Llyfr lliwgar gyda stori sy'n dysgu plant bach am yr ardd, am anadlu ac ymlacio, ac am ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'n dilyn patrwm y gyfres deledu Shwshaswyn sy'n rhan o arlwy Cyw ar S4C

Addaswyd/Edited: Nia Jewell, Sian Angharad 

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Paperback

Tudalennau / Pages: 32

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Medi / September 2020