Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Pwyth

£8.99

Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal eu gafael ar y darllenydd.

Awdur: Haf Llewelyn

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 192

Dyddiad Cyhoeddi : Hydref 2019