Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti? | Nofel

£6.50

Nofel

Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd - dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant.

Awdur: Eirlys Wyn JOnes

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 164

Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2019