Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Perthyn | Nofel

£8.99

Nofel

Nofel sy'n dilyn Helen a John, mam a mab. Mae gan Helen gyfrinach. Daw'r amser pan mae'n rhaid iddi rannu'r gyfrinach hon â'i mab. Canlyniad eu cyfrinach yw bod yn rhaid iddynt symud i ran arall o'r wlad bob pymtheg mlynedd gan achosi newidiadau yn eu perthynas â'i gilydd. Daw Helen i brofi cariad mewn sawl gwedd ac mae hi a'i theulu'n gorfod ymgodymu â'r gwahanu sydd ar y gorwel.

Adolygiad Bellach oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.
Mae agor nofel gan Sian Northey yn debyg iawn i gyfarfod hen ffrind nad ydych wedi ei weld ers tro – mae rhywun yn teimlo’n gyfforddus yn syth. Yma, unwaith eto, mae’r darllen yn rhwydd a difyr. Yn ôl y disgwyl mae yma gymeriadu crefftus, does yma ddim gormodedd o gymeriadau ac felly fe gewch ddod i’w hadnabod i gyd yn drwyadl.

Elfen arall sy’n gryf iawn yng ngwaith Sian yw’r ymdeimlad o le. Fel arfer mae un lle yn ganolog i’w nofelau, ond y tro hwn, mae hynny’n wahanol. Cawn grwydro trwy Gymru benbaladr o Benrhyndeudraeth i Gaerdydd ac yna i Amlwch, ac yn sicr mae’r darluniau yn aros yn y cof, er bod y darlun o Benrhyndeudraeth, i mi, yn fwy crwn na’r gweddill.

A pham bod hon yn wahanol? Dwi ddim am ddatgelu’r gyfrinach fawr i chi, wrth gwrs, ond mae yma gyfrinach sydd yn golygu bod y cymeriadau yn gorfod codi pac yn gyson ac yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn. Llwyddiant y nofel yw ein bod yn cydymdeimlo yn llwyr â nhw, yn teimlo eu gwewyr ond eto yn deall pam eu bod yn gwneud y penderfyniadau hynny.

Yr hyn sy’n ganolog i’r nofel yw’r berthynas gadarn rhwng mam a’i phlentyn a rhwng nain a’i hwyres, er bod y gyfrinach yn golygu nad yw’r un o’r ddwy berthynas hynny'n rhai arferol, mae’n gwneud i’r cariad rhyngddynt ymddangos hyd yn oed yn gryfach, yn gariad sy’n goresgyn terfynau amser.

Awdur: Sian Northey

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 144

Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019