Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Peff

£7.99
Addasiad o Fing gan David Walliams. Mae gan Mabli Mwyn bopeth y byddai ei angen erioed, ond mae hi eisiau mwy, mwy, mwy! Pan mae Mabli'n datgan ei bod hi eisiau PEFF, dim ond un broblem sydd... Beth ydi PEFF? Stori hyfryd o hurt a gwirioneddol wallgo' and ddau riant perffaith glên a'u merch gwbwl ffiaidd - a dyfodiad ffrwydrol y PEFF!

Awdur: David Walliams

Clawr: Meddal

Iaith: Dwyieithog

Nifer y Tudalennau: 272

Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2019