Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Pecyn Cardiau Cerdd Eifionydd/Eifionydd Poem Cards Pack

Gwerthu allan | Sold out
£10.00

Mae'r pecyn hwn o gardiau ar gyfer negeseuon personol yn dangos llun Sue Shields o'r gerdd 'Eifionydd' gan R. Williams Parry. Argraffwyd y gerdd gyflawn y tu mewn i bob cerdyn, a cheir nodiadau am hanes y bardd a'i waith ar y cefn. Mae 5 cerdyn gydag amlenni ym mhob pecyn. Maint pob cerdyn yw 157 x 157mm.

This pack of notecards feature Sue Shields' iconic illustration of 'Eifionydd' by R. Williams Parry. The full poem is printed on the inside, with notes on the poet's life and work printed on the back of each card. Each pack contains 5 cards with envelopes and each card measures 157 x 157mm.

Awdur / Author: R. Williams Parry / Sue Shields

Iaith / Language: Dwyieithog / Bilingual

Nifer y Tudadlennau / No of pages: 

Dyddiad Cyhoeddi / Publication date: 2017