Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Pam?

£8.99

Mae Pam? yn dilyn tri ffrind wrth iddynt adael coleg a dechrau gwneud eu ffordd yn y byd yn y degawd cythryblus a chyffrous sy'n arwain at sefydlu Cynulliad i Gymru. Mae'r tri yn rhannu'r un pen-blwydd, ond yn rhannu cyfrinach hefyd, cyfrinach sy'n bygwth dinistrio pob un ohonynt.

Pam? follows three friends as they step out into the world after their college days during the exciting and turbulent decade leading to the establishment of the Welsh Assembly. They share the same birthday, together with a secret that threatens to destroy them all.

Awdur / Author: Dana Edwards

Iaith/Language: Cymraeg / Welsh

Nifer y Tudadlennau / No of pages: 388

Dyddiad Cyhoeddi / Publication date : 07/2016