Mynd i'r cynnwys | Skip to content

O Ran – Enillydd y Fedal Ryddiaith 2008

£8.99

Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ni ddarllen gyda hi, mae'n dechrau hel atgofion am ei phlentyndod anarferol yng Nghaerdydd. Adargraffiad o nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd a'r Cylch 2008.

Awdur: Mererid Hopwood

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 208

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2008