Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

£9.99

Mae llythyrau Niclas y Glais at Evan Roberts ac Awena Rhun, yn ogystal â'i ysgrifau newyddiadurol, yn rhoi inni ddarlun o feddwl miniog ac o fywyd prysur o deithio, darlithio, pregethu a thynnu dannedd. Cawn gip dadlennol ar fywyd Cymru yn yr 20fed ganrif o safbwynt gwerinwr.

Golygwyd: Hefin Wyn, Glen George

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 240

Dyddiad Cyhoeddi : Medi 2019