Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Môr a Mynydd

£8.00

Roedd Elin wedi bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddechrau gwyliau'r haf: dyddiau braf, barbeciws yn yr ardd ac amser i ymlacio. Ond ar ddiwrnod ola'r tymor, caiff ei breuddwydion eu dryllio, gan ei gorfodi i wneud penderfyniad byrbwyll iawn. A fydd bryniau gwyrdd Iwerddon - a chroeso cynnes Rhys, un o'i ffrindiau bore oes - yn noddfa iddi?

Elin had been looking forward eagerly to the summer holidays; warm days, garden barbecues and relaxation. But her dreams are shattered on the last day of term, forcing her to make a rash decision. Will the green hills of Ireland - and the warm welcome of childhood friend Rhys - bring solace?

Awdur ./ Author: Rhian Cadwaladr

Iaith/Language: Cymraeg / Welsh

Nifer y Tudadlennau / No of pages: 354

Dyddiad Cyhoeddi / Publication date : 07/2019