Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Mefus yn y Glaw

£8.99

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

A lively and sensitive novel about friendship and the lives of older women. We follow a day in the life of Lili Daniels, a 50 year old authoress who is having difficulty in finding inspiration to write her fifth novel.

Awdur/Author: Mari Emlyn

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Nifer y Tudadlennau/No of Pages: 168

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: Awst 2020

ISBN: 9781912173389