Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Mae'r Cyfan i Ti

£6.99

Cyfrol annwyl a theimladwy i'w darllen cyn mynd i gysgu wrth i riant gyflwyno rhai o ryfeddodau'r byd i'w plentyn. Dilynwn y dydd o'r wawr i'r machlud wrth i ni ddarllen am ryfeddodau'r byd sydd ar gael i'r plentyn. Digwydd hyn trwy ddefnyddio'r pum synnwyr fel modd o ddangos yr ystod o brofiadau sydd i'w cael ynghanol byd natur. Cyfieithiad Saesneg o'r testun yng nghefn y llyfr.

A tender and sensitive bedtime story for a parent to present the wonders of the natural world to a child. We follow the whole day from dawn to dusk as we read about the wonderful world that awaits the child. The five senses are used as the medium to show the range of experiences found in the world of nature. English translation of the text inside back cover.

 

Awdur / Author : Luned Aaron

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Meddal

Tudalennau / Pages : 28

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Hydref / October 2020