Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Llyfr Bwrdd Sali Mali: Jac y Jwc yn Jyglo

£4.99

Llyfr bwrdd lliwgar am ymweliad Sali Mali â'r syrcas. Dyna ryfedd! Mae pawb yn y pentref yn gwneud campau. Ond ble mae Sali Mali? A phwy yw'r mwydyn 'na ... ?

Dyma ychwanegiad (rhif 5) i’r gyfres hyfryd a phoblogaidd o lyfrau bwrdd Sali Mali, gyda’r un cymeriadau hoffus. Yma, mae Sali Mali wedi trefnu syrcas i’w ffrindiau mewn pabell fawr yn yr ardd, ac mae pawb yn ymarfer eu sgiliau gwahanol ar eu ffordd i’w thŷ: beic un olwyn, stilts, a Jac y Jwc druan yn trio’i orau i jyglo. Bydd yma ddigon i ddifyrru’r plant lleiaf, a’r thema’n un boblogaidd. Trueni gweld bod llyfrau 5 a 6 ychydig yn llai cadarn o ran gwneuthuriad, a'r storïau'n fyrrach, na’r rhai gwreiddiol yn yr un gyfres, a’r lliwiau ddim mor sionc. Hefyd mae’r lluniau ychydig yn ‘brysurach’ a llai syml. Er hyn, bydd y stori'n sicr o apelio at y plant lleiaf.

Heather Williams o www.gwales.com

Darluniwyd Gan: Emma Pelling

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 32

Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015