Skip to content

Golau Trwy Gwmwl

£9.00

Dwsin o storïau sy'n dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar brofiadau'r cymeriadau yng nghysgod ddoe ac ym mwrlwm ein byd cyfoes sy'n cynnwys Cymru ac Ewrop, Belfast a Brexit. Er pob dwyster a her, daw golau trwy gwmwl.

Awdur: John Emyr

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 182

Dyddiad Cyhoeddi : Hydref 2019