Skip to content

Gemau

£5.99

Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.

Gemau deals with a topic that is close to the author's heart, namely dementia. A family member suffered from the condition, and she writes from experience and understanding about the lives of her characters: Rose, her husband Cleif and her daughter Nina.

Pris Llawn: £14.99

Awdur/Author: Mared Lewis

Cover: Clawr Meddal/Paperback 

Tudalen/Pages : 90

 ISBN: 9781784618643

Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa