Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Geiriau Sali Mali: Gwyliau Sali Mali

Gwerthu allan | Sold out
£3.99

Llyfr geiriau dwyieithog am baratoadau Sali Mali ar gyfer y Nadolig. Bydd bysedd bach wrth eu bodd yn troi'r dalennau trwchus ac yn dysgu geiriau am eu Nadolig yng nghwmni Sali Mali. Ac mae llabed i'w godi hefyd.


Ydi popeth yn barod gan Sali Mali ar gyfer y Nadolig? Dyma ‘lyfr gair a llabed cyntaf’ sy'n llawn o’r holl bethau sydd eu hangen ar Sali Mali i gael Nadolig perffaith. Mae ganddi graceri a choeden, cardiau a chelyn, goleuadau ac addurniadau, hosan, anrhegion a thwrci. Ond mae angen un peth arall ar Sali Mali, mi fydd yn rhaid i chi brynu'r llyfr a chodi'r llabed i ddod o hyd i'r peth pwysicaf oll!

Mae'r llyfr bychan hwn gyda thudalennau trwchus a lluniau lliwgar yn ddelfrydol i blant ddysgu geiriau am y Nadolig yng nghwmni un o gymeriadau mwyaf poblogaidd plant bach Cymru. Mae'r geiriau Saesneg o dan y rhai Cymraeg yn gymorth i rieni di-Gymraeg neu i ddysgwyr, er mwyn iddyn nhw ddarllen gyda'u plant. Dyma lyfr bach hyfryd i unrhyw hosan Nadolig!

Nia Gwyndaf o www.gwales.com

Darluniwyd Gan: SImon Bradbury

Iaith: Dwyieithog

Clawr: Caled

Tudalennau: 8

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2009