Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Fflur

£8.99

Dyma raghanes i Y Dŵr. Nofel wedi ei lleoli yn y Gymru wledig am gariad a rhamant gydag elfennau goruwchnaturiol wedi plethu i'r cwbl. Dilynir Eirlys, morwyn sy'n gweithio ar fferm Dolfrwynog, sy'n gwylio ac yn cofnodi pob hanesyn a mynd a dod yn ei chymuned yng Nghwm y Blodau rhwng y ddau ryfel byd.

Bywgraffiad Awdur:
Ganed Lloyd Jones ar fferm yn Hiraethog. Bu'n gweithio fel newyddiadurwr. Yn 2001, llwyddodd i gerdded o amgylch Cymru gyfan - y person cyntaf i wneud hynny. Mae wedi hen ennill ei blwyf yn ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ef oedd enillydd Llyfr y Flwyddyn yn 2007 gyda'r nofel Mr Cassini. Enillodd ei nofel gyntaf, Mr Vogel (2005) wobr McKitterick ac fe gyrhaeddodd rhestr fer gwobr Bollinger Everyman Wodehouse. Mae'n byw yn Abergwyngregyn.
Gwybodaeth Bellach:
Ychydig feddyliodd Eirlys a theulu Dolfrwynog, y byddai ymweliad annisgwyl a rhyfedd y ferch yn y wisg werdd yn newid eu bywydau am byth. Pwy yn union yw hi?
A oes gobaith iddynt ail-gydio yn eu
bywydau eto? Fel y disgwylid gan yr awdur hwn, mae'r nofel yn gyforiog o ddisgrifiadau telynegol gwreiddiol, tyner a thrist.

Awdur: Lloyd Jones

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 192

Dyddiad Cyhoeddi : Medi 2019