Skip to content

Cyfres y Melanai: Edenia

£6.99

Dyma'r nofel olaf yn nhrioleg Y MELANAI am Efa a'i chriw. Ar ôl iddyn nhw ddianc i'r Diffeithwch Du rhag i Efa orfod lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed, maen nhw bellach wedi cyrraedd tir Edenia lle maen nhw'n dod o hyd i lwyth arall o bobl. Pa fath o groeso gawn nhw yno a beth fydd yn digwydd i Efa ar ddiwedd y drioleg?

 

Y drydedd nofel a’r nofel olaf yn nhrioleg anturus Y Melania o waith Bethan Gwanas yw Edenia, nofel sy’n dangos dychymyg, hiwmor a dawn dweud yr awdur ar eu gorau unwaith eto. Ond wrth gyfeirio at drioleg, mae’n siŵr mai’r cwestiwn cyntaf ar dafodau’r rhan fwyaf o ddarllenwyr yw – a oes angen bod wedi darllen y ddwy nofel arall sy’n rhagflaenu’r nofel hon, sef Efa ac Y Diffeithwch Du, er mwyn gallu ei mwynhau? Wel, a bod yn onest, gan fod yr awdur yn llwyddo i wau cymaint o linyn stori’r nofelau eraill i mewn i gynnwys y nofel ddiweddaraf hon, fe ellid gafael yn Edenia a dilyn helyntion Efa a’i chriw ffrindiau ar eu hantur ddiweddaraf yn ddigon hwylus heb wneud hynny. Mae’r ffaith fod yna fap a rhestr cymeriadau ar ddechrau’r nofel hefyd o fantais er mwyn gallu atgoffa’r darllenydd o beth yw beth a phwy yw pwy.

Beth, felly, yw sail y nofel hon? Stori o ddwy hanner yw hi mewn gwirionedd, gyda’r hanner cyntaf yn disgrifio’r modd y mae Efa, cyn-dywysoges Melania, a’r criw ffrindiau a adawodd ei theyrnas gyda hi wedi iddi wrthod lladd ei mam i hawlio’i choron fel brenhines – heb anghofio Id y cawr y daethon nhw ar ei draws wrth groesi tir peryglus y Diffeithwch Du – yn cyrraedd diogelwch Edenia. Yno, maen nhw’n cyfarfod ag eraill sydd wedi dianc o deyrnas Melania, gan gynnwys Alenian, disgynnydd i’r Frenhines Dani, un arall, fel Efa, a wrthododd ladd ei mam – sy’n eu croesawu ac yn gwneud eu gorau i’w helpu, er gwaethaf rhai amheuon.

Mae ail hanner y nofel wedyn yn gweld Efa, Id a chriw ffrindiau o Felania ac Edenia’n mynd ar daith anturus arall, sy’n eu harwain yn y pen draw yn ôl i deyrnas Felania, gan gwblhau cylch y drioleg. Ond wna i ddim datgelu diwedd y stori!

Ochr yn ochr â dyfeisgarwch arbennig yr awdur wrth greu byd dychmygol hynod effeithiol a real, mae’r nofel hefyd yn ymdrin â nifer o themâu perthnasol iawn o safbwynt sefyllfa ein cymdeithas ni heddiw. Un o’r rhai amlycaf yw ein perthynas ag eraill, yn enwedig â dieithriaid neu estroniaid. Ein tuedd fel arfer yw glynu’n rhy dynn wrth ragdybiaethau a syniadau a blannwyd yn ein meddyliau gan gymdeithas. Mae’r nofel yn annog herio’r fath ragdybiaethau, bod yn ddewr a phenderfynu drosom ni ein hunain wrth ymwneud ag eraill. Dengys hefyd mai trwy gydweithio y mae llwyddo.

I’r rhai sydd wedi darllen y ddwy nofel gyntaf yn y drioleg, mae darllen Edenia yn angenrheidiol er mwyn cau pen y mwdwl ar helyntion Efa a’i chriw. I unrhyw un arall, chewch chi mo’ch siomi o ddarllen y nofel hon, felly ewch amdani!

Sioned Lleinau o www.gwales.com


Awdur: Bethan GWanas

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 208

Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019