Skip to content

Dyma Sam / This is Sam

£5.99

Ci pwdlyd yw Sam. Dyw e ddim yn hoffi llawer o ddim byd, yn enwedig gwneud ffrindiau. Ond a fydd e'n newid ei feddwl pan fydd ci bach newydd yn cyrraedd? Chwarddwch yn lle bod yn bwdlyd wrth ddarllen y stori ddoniol hon am hwyliau drwg, selsig a dysgu cyfaddawdu. Addasiad Cymraeg o This is Gus gyda'r testun Saesneg gwreiddiol mewn print mân.

Sam is a grumpy dog. He doesn't like much of anything, especially making friends. But will he change his mind when a new puppy arrives on the scene? Giggle away those grumps with this hilarious tale about bad moods, sausages and learning to compromise. A Welsh adaptation of This is Gus with the original English text in small print.

Awdur / Author : Chris Chatterton 

Iaith/Language: Dwyieithog / Bilingual 

Clawr/Cover: Meddal

Tudalennau / Pages: 32

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Hydref / October 2020