Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Düwch, Y | Jon Gower

£8.99

 Awdur: Jon Gower

Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet.

Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan 'Y Bwystfil', seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Dyddiau'n ddiweddarach mae perchennog siop cebab yn derbyn parsel o Amazon. Ynddo mae un llygad.

  • Teitl: Y Duwch

  • Iaith: Cymraeg

  • Nifer y Tudadlennau: 288

  • Dyddiad Cyhoeddi : Mehefin 2018