Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Ditectif Geiriau 1

£4.99

Un o gyfres o bedwar llyfr wedi'u graddoli, gyda'r nod o ehangu geirfa a gwybodaeth am iaith yn ogystal â gwella sgiliau darllen disgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2

 Dyma lyfr darllen a deall i blant 7-9 mlwydd oed yngNghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfr hwn yn rhan o'r gyfres Ditecitf Geiriau sy'n cynnwys cyfanswm o 4 llyfr wedi eu graddoli. Mae'r llyfrau'n cynnwysystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychymygus,ynghyd â detholiad o weithgareddau rhyngweithiol ar-lein.

Darluniwyd Gan: Rhiannon Sparks, Gwenno Henley

Iaith : Cymraeg 

Clawr: Caled 

Tudalennau: 40

Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr