Skip to content

Dianc i Ryddid

£8.99
Hunangofiant dirdynnol cyn-garcharor rhyfel yn yr Ail Ryfel Byd, sef D T Davies, Dryslwyn, sir Gaerfyrddin, yn dilyn ei bererindod i Awstria am y tro cyntaf 70 mlynedd ers iddo ddianc o'r wlad. 42 o ffotograffau.


 

Awdur: D T Davies

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau:158

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2015