Skip to content

Da Capo

£8.50

Hunangofiant y cerddor a'r darlledwr Gareth Glyn. Mae Gareth Glyn yn gyfansoddwr byd-enwog ac yn lais cyfarwydd yn dilyn 35 mlynedd yn cyflwyno'r Post Prynhawn ar Radio Cymru.

 

Ymadrodd Eidalaidd o’r byd cerddorol yw Da Capo sy’n golygu ‘o’r cychwyn’. A dyna ddewis teitl perffaith i hunangofiant Gareth Glyn. Yn gyfansoddwr toreithiog, ac yn gyn-gyflwynydd radio, aiff â ni’n ôl i’r dechrau – yn faban 36 diwrnod oed yng nghôl ei fam ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, tra oedd ei dad yn y Pafiliwn Mawr yn cael ei arwisgo â Choron y Brifwyl.

Yn naturiol, hanes yr awdur ei hun sy’n ganolog i unrhyw hunangofiant. Ond cawn gan Gareth Glyn gofiant teuluol. Yn rhedeg drwy’r cyfan cawn hanesion aelodau un o deuluoedd hynotaf Cymru, sef y Glyniaid, o’i deidiau a’i neiniau i’w blant a’r genhedlaeth bresennol.

Bûm yn ddigon ffodus i gael adnabod y tad, T. Glynne Davies, athrylith a gwir gymeriad. Ac mae ei ddisgynyddion ef a Mair ei wraig wedi cyfoethogi gwahanol feysydd cyhoeddus yng Nghymru, ac yn parhau i wneud hynny. Am Gareth, mae’r rhestr hirfaith o’i weithiau cerddorol ar ddiwedd y gyfrol, a’r cof amdano fel bwrlwm o gyflwynydd radio, yn dweud llawer am ei gyfraniad. Dyn nodau a dyn geiriau felly, a da yw cael dod i wybod mwy amdano ef a’i deulu rhwng dau glawr.

Fe allai nad hunangofiant Gareth Glyn fyddai hwn. Am ryw reswm anesboniadwy, bwriad ei dad oedd ei fedyddio’n Paul. Mae’r sylw yna’n un o ddwsinau o bytiau bach diddorol sy’n britho’r gyfrol. Ie, Paul Glyn Davies. Dydi hynna ddim yn swnio’n naturiol rywfodd.

Nid yw’n rhyfedd o gwbl fod gan Gareth gymaint i’w gofio wrth iddo dyfu. Roedd y Glyniaid yn nomadiaid. Canfu Gareth iddynt fyw mewn tri-ar-ddeg o wahanol gartrefi mewn saith o wahanol drefi. Rhyfeddol, o gofio mai newyddiadurwr oedd y tad yn hytrach na rheolwr banc neu weinidog Methodist.

Pytiau bach diddorol fel hyn yw’r halen yn y cawl blasus i mi. Ar bob tudalen, bron, cawn ffeithiau annisgwyl. Wyddech chi, er enghraifft, fod T. Glynne wedi bod yn bêl-droediwr a chricedwr o fri?

Dyna i chi hynafiad o’r enw John Williams wedyn, a ymfudodd i Montana ac a achubodd lond trên o deithwyr ar eu ffordd i gynhadledd y Bedyddwyr pan ddigwyddodd daeargryn. A beth am Gareth ei hun? Wyddoch chi fod ganddo gymhwyster mewn tynnu ŵyn?

Ie, cofiant teuluol sy’n ffrydio fel llifeiriant geiriau’r awdur gynt ar y Post Prynhawn ar Radio Cymru. Ac amlhau a wna’r Glyniaid. Pan gynhelir aduniad teuluol achlysurol bellach rhaid llogi neuadd ar gyfer yr ymron ddeg ar hugain a ddônt ynghyd. Da capo? Ie, ac encore!

Lyn Ebenezer
Adolygiad o www.gwales.com

Awdur: Gareth Glyn

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 196

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019