Skip to content

Cyfres Miss Prydderch : 5. Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

£5.99

Mae criw Dosbarth Miss Prydderch yn parhau gyda'u hanturiaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd - ac mae'n RHAID datrys y problemau, dychwelyd i Dŵr y Mwg a helpu eu ffrindiau, ond mae tro yn y gynffon wrth i un o'r plant fynd ar goll. Mae diweddglo cyffrous ac annisgwyl.

Miss Prydderch's crew are still enjoying their adventures at the National Eisteddfod in Cardiff - and they HAVE to sort out the problems, return to Dŵr y Mwg, and help their friends, but time is against them when one of the children goes missing. An exciting and unexpected conclusion.

Awdur / Author: Mererid Hopwood

Iaith / Language: Cymraeg / Welsh

Clawr / Cover: Meddal / Paperback

Tudadlennau / Pages: 152

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019 / October 2019

ISBN: 9781785622205 (178562220X)