Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cyfres Dechrau Da: Tryciau

£4.99

Mae yna dryciau o bob math - tryciau cropian, tryciau anferth, injans tân a llawer mwy. Yn y llyfr hwn mae yna wybodaeth am beth maen nhw'n ei wneud a sut maen nhw'n gweithio. Mae'r teitl yn rhan o gyfres gyffrous o lyfrau i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Trucks (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan:  Elin Meek

Iaith: Cymraeg

Clawr: Caled 

Tudalennau: 36 

 Addas ar gyfer plant 7-9 oed (Cyfnod Allweddol 2)

Suitable for children 7-9 (Key Stage 2)