Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cyfres Dechrau Da: Rhufeiniaid

Gwerthu allan | Sold out
£4.99

Pwy oedd yr hen Rufeiniaid? Ble roedden nhw'n mynd i fwyta, siopa ac ymolchi? Beth roedden nhw'n ei wneud i gael hwyl? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn y llyfr hwn sy'n rhan o gyfres gyffrous o lyfrau i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Romans (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan:  Elin Meek

Iaith: Cymraeg

Clawr: Caled 

Tudalennau: 36 

 Addas ar gyfer plant 7-9 oed (Cyfnod Allweddol 2)

Suitable for children 7-9 (Key Stage 2)