Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cyfres Dechrau Da: Rhufeiniaid

Gwerthu allan | Sold out
£4.99

Pwy oedd yr hen Rufeiniaid? Ble roedden nhw'n mynd i fwyta, siopa ac ymolchi? Beth roedden nhw'n ei wneud i gael hwyl? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn y llyfr hwn sy'n rhan o gyfres gyffrous o lyfrau i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Romans (Usborne Beginners).

Who were the ancient Romans? Where did they go to eat, shop and wash? What did they do for fun? This is part of a series for children who are beginningto read on their own. A Welsh adaptation of Romans (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan / Translated by:  Elin Meek

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Caled/Hardback

Tudalennau/Pages: 36

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 10/2013