Skip to content

Cyfres Dechrau Da: Eifftiaid

£4.99

Pwy oedd yr hen Eifftiaid? Pam godon nhw byramidiau a sut roedd mymis yn cael eu gwneud? Mae'r atebion a llawer mwy yn y llyfr hwn sy'n rhan o gyfres gyffrous i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Egyptians (Usborne Beginners).

Who were tha ancient Egyptians? Why did they build pyramids and how were mummies made? In this book you'll find the answers. This is part of a series for children beginning to read on their own. A Welsh adaptation of Egyptians (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan / Translated by:  Elin Meek

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Caled/Hardback

Tudalennau/Pages: 36

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 10/2010