Skip to content

Cyfres Dechrau Da Ceffylau a Merlod

£4.99

Sut mae ceffylau'n byw'n wyllt? Pa fath o ferlyn sy'n byw ger Pegwn y Gogledd? Pam mae ceffylau'n gwisgo pedolau? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn y llyfr hwn sy'n rhan o gyfres gyffrous i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Horses and Ponies (Usborne Beginners).

How do horses live in the wild? What kind of pony lives near the North Pole? Why do horses wear shoes? Find out the answers in this easy-to-read text designed for children beginning to read on their own. A Welsh adaptation of Horses and Ponies (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan / Translated by:  Elin Meek

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Caled/Hardback

Tudalennau/Pages: 36

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 10/2010