Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cwmwl Cai

£4.99

Weithiau mae Cai yn hapus ac yn llon a thro arall mae fel petai yna gwmwl mawr du yn ei ddilyn i bob man. Mae Cai yn fachgen bach sy'n cael ambell i bwl tywyll di-obaith lle mae o dan straen. Mae llawer o blant bach fel Cai yn y byd. Mae'r llyfr hwn yn normaleiddio'r teimladau dwys yma ac yn cynnig syniadau ymarferol i blant a'u gofalwyr am ffyrdd i godi'r cwmwl a chodi ysbryd.

Awdur: Nia Parry

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 32

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2019

Sometimes Cai feels happy and top of his game, other times he feels as if there is a big black cloud following him around. Cai is a little boy who gets dark bouts of hopelessness where he is stressed. There are many children like Cai out there. This book normalises these difficult feelings and offers practical ideas for children and carers on how to lift their spirits.

ISBN: 9781785622977 (1785622978)

Publication Date November 2019

Publisher: Gomer, LlandysulI

llustrated by Gwen Millward

Format: Paperback, 210x210 mm, 36 pages

Language: Welsh