Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Curo'r Corona'n Coginio

Gwerthu allan | Sold out
£10.00

*** Ni fydd ar gael tan oleiaf 25/09/2020***

Rysetiau a chynghorion a gasglwyd yn ystod y cyfnod o ynysu gartref ar grŵp facebook poblogaidd Merched y Wawr. Dyma sut i guro y corona feirws wrth goginio!


A selection of recipes and advice collected during the home self-isolating and corona virus period by a popular facebook group formed by Merched y Wawr

Gwybodaeth Bellach:
Yn fuan ar ôl Clo Mawr y Covid ym Mawrth 2020 sefydlodd tair o aelodau Merched y Wawr y dudalen Facebook Curo’r Corona’n Coginio er mwyn annog pobl i rannu eu ryseitiau a’u cynghorion.
Ymhen rhai wythnosau roedd 15,000 wedi ymaelodi â’r grŵp, gan greu cymuned gyfeillgar sy’n ymestyn ar draws y byd.
Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno cyfran fechan yn unig o gynnwys y dudalen, gan ddathlu’r creadigrwydd yn ein ceginau a safon ein cynnyrch Cymreig.
Noddir y gyfrol hon gan Cywain a Hybu Cig Cymru.

Adolygiad o www.gwales.com 

Golygwyd gan: Angharad Fflur Jones a Gwerfyl Eidda
Iaith/Language: Cymraeg/Welsh
Nifer y Tudadlennau/No. of pages: 150
Dyddiad Cyhoedd/Publication Date : Medi / September 2020
ISBN:  9781845277710 (1845277716)