Skip to content

Curo'r Corona'n Coginio

£10.00

*** Ni fydd ar gael tan oleiaf 25/09/2020***

Rysetiau a chynghorion a gasglwyd yn ystod y cyfnod o ynysu gartref ar grŵp facebook poblogaidd Merched y Wawr. Dyma sut i guro y corona feirws wrth goginio!


A selection of recipes and advice collected during the home self-isolating and corona virus period by a popular facebook group formed by Merched y Wawr

Gwybodaeth Bellach:
Yn fuan ar ôl Clo Mawr y Covid ym Mawrth 2020 sefydlodd tair o aelodau Merched y Wawr y dudalen Facebook Curo’r Corona’n Coginio er mwyn annog pobl i rannu eu ryseitiau a’u cynghorion.
Ymhen rhai wythnosau roedd 15,000 wedi ymaelodi â’r grŵp, gan greu cymuned gyfeillgar sy’n ymestyn ar draws y byd.
Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno cyfran fechan yn unig o gynnwys y dudalen, gan ddathlu’r creadigrwydd yn ein ceginau a safon ein cynnyrch Cymreig.
Noddir y gyfrol hon gan Cywain a Hybu Cig Cymru.

Adolygiad o www.gwales.com 

Golygwyd gan: Angharad Fflur Jones a Gwerfyl Eidda
Iaith/Language: Cymraeg/Welsh
Nifer y Tudadlennau/No. of pages: 150
Dyddiad Cyhoedd/Publication Date : Medi / September 2020
ISBN:  9781845277710 (1845277716)