Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Credaf

£8.99

Casgliad byr o Gredoau a Chatecismau Cristnogol, wedi’u cyfieithu a’i golygu gan Eifion Jones sef: Credo’r Apostolion, Credo Nicea, Credo Athanasiws, Catecism Heidelberg, Catecism Byrraf Westminster a Hyfforddwr Thomas Charles.

A short collection of Christian Catechisms and Creeds, translated and edited by Eifion Jones, namely the Creeds of the Apostles, Nicea and Athanasius together with the Heidelberg Catechism, the Westminster Shorter Catechism and Thomas Charles' 'Christian Instructor'.

Awdur/Author: Eifion Jones

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Nifer y Tudadlennau/No. of Pages: 208

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date : 10/2020