Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Y Crwt Yn Y Cefn

£6.99

 

Stori am gyfeillgarwch, gobaith a phwysigrwydd caredigrwydd, dyma lyfr llawn cariad a hiwmor, wedi'i adrodd o berspectif unigryw. Pan ddaw bachgen newydd i ymuno â'r dosbarth, mae grŵp o blant eisiau bod yn ffrindiau ag ef. Addasiad Cymraeg gan Bethan Mair o The Boy at the Back of the Class.

A story of friendship, hope and the importance of kindness, The Boy at the Back of the Class is a story full of heart and humour, told from a unique perspective. When a new boy joins their class, a group of children try to befriend him.

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Caled

Tudalennau / Pages: 362

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Medi / September 2020