Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Llanilltud - The Story of a Celtic Christian Community

£9.99

Yn ganolfan dysg ganoloesol hynaf a phwysicaf gorllewin Ewrop, llewyrchodd mynachlog Sant Illtud ac Ysgol Llanilltud Fawr yn ne Cymru rhwng c.500 AD hyd at y Diwygiad. Dyma'r gyfrol gyntaf sy'n olrhain hanes y gymuned Geltaidd Gristnogol yno - un o'r straeon pennaf yn hanes Prydain nas adroddwyd hyd yma. 28 llun lliw, 6 map ac un cynllun.


Probably Britain's oldest centre of learning and important across the whole of medieval western Europe, St Illtud's monastery and school at Llantwit Major, south Wales flourished from c.500 AD to the Reformation. This is the first detailed history of the Celtic Christian community there - one of the greatest untold stories in British history. 28 colour images, 6 maps and one plan.

Awdur / Author: Philip Morris

Clawr / Cover: MEddal / Paperback

Tudalennau / Pages: 192

Iaith / Language: Saesneg / English