Skip to content

Ffenestri - Lois Arnold | Llyfr i Ddysgwyr

£8.99

Dyma storïau a cherddi lliwgar i ddysgwyr lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015

This is a Welsh Learners Book of short stories and literature of various difficulties of Entry Level, Foundation and Intermediate. 

Fel tiwtor Cymraeg sy’n cynnal sesiynau darllen, pleser o’r mwyaf yw gweld cyhoeddi llyfr fel Ffenestri gan Lois Arnold. Mae hi’n anodd i ddysgwyr a thiwtoriaid ddod o hyd i lyfr addas ar brydiau heb orfod darllen llyfr i blant neu blant yn eu harddegau. Mae hynny, weithiau, yn gwneud i ddysgwyr deimlo fel plant a’r tiwtor wedyn yn teimlo’n annifyr am awgrymu llyfrau o’r fath, ond dyma lyfr sydd yn sicr o wneud i ddysgwyr deimlo’n falch o fedru darllen stori gyfan o'i chwr, ac o ddeall cerddi.

Mae’r straeon a’r cerddi yn cydfynd yn ddestlus â'r cyrsiau sydd ar gael ym myd Cymraeg i Oedolion ac mae'r llyfr wedi ei rannu fesul lefel. Yma, mae’r straeon wedi eu hysgrifennu mewn personau gwahanol ac mae’r amrywiaeth hon, unwaith eto, o fudd mawr i ddysgwyr a’u tiwtoriaid. Mae’r eirfa ar waelod pob tudalen yn ddefnyddiol dros ben ac o fewn y straeon mae ambell destun arall fel poster, cwis neu gêm eiriau wedi eu plethu’n daclus i mewn i’r stori. Mae Lois Arnold yn deall beth yw pwysigrwydd gweld geiriau mewn sawl cyd-destun ac mae’r dysgwr-ddarllenwr yn mynd i elwa’n fawr o hynny.

Dyma lyfr y dylai pob tiwtor yn y De ei gael wrth law – mae'n hynod o effeithiol fel deunydd adolygu i ddysgwr.

Llinos Griffin o www.gwales.com

ISBN: 9781785620621 (1785620622)

Awdur: Lois Arnold

Iaith: Cymraeg 

Clawr: Meddal

Tudalennau: 266

Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2019