Skip to content

Ffenestri

£8.99

Dyma storïau a cherddi lliwgar i ddysgwyr lefelau Mynediad, Sylfaen a Chanolradd. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2015.

 

Fel tiwtor Cymraeg sy’n cynnal sesiynau darllen, pleser o’r mwyaf yw gweld cyhoeddi llyfr fel Ffenestri gan Lois Arnold. Mae hi’n anodd i ddysgwyr a thiwtoriaid ddod o hyd i lyfr addas ar brydiau heb orfod darllen llyfr i blant neu blant yn eu harddegau. Mae hynny, weithiau, yn gwneud i ddysgwyr deimlo fel plant a’r tiwtor wedyn yn teimlo’n annifyr am awgrymu llyfrau o’r fath, ond dyma lyfr sydd yn sicr o wneud i ddysgwyr deimlo’n falch o fedru darllen stori gyfan o'i chwr, ac o ddeall cerddi.

Mae’r straeon a’r cerddi yn cydfynd yn ddestlus â'r cyrsiau sydd ar gael ym myd Cymraeg i Oedolion ac mae'r llyfr wedi ei rannu fesul lefel. Yma, mae’r straeon wedi eu hysgrifennu mewn personau gwahanol ac mae’r amrywiaeth hon, unwaith eto, o fudd mawr i ddysgwyr a’u tiwtoriaid. Mae’r eirfa ar waelod pob tudalen yn ddefnyddiol dros ben ac o fewn y straeon mae ambell destun arall fel poster, cwis neu gêm eiriau wedi eu plethu’n daclus i mewn i’r stori. Mae Lois Arnold yn deall beth yw pwysigrwydd gweld geiriau mewn sawl cyd-destun ac mae’r dysgwr-ddarllenwr yn mynd i elwa’n fawr o hynny.

Ond heblaw am y manteision mawr ar lefel dysgu iaith, mae yma hefyd gymeriadau hoffus wrth i ni eu dilyn ym myd gwaith, dêtio, yr Eisteddfod, ac yn y blaen ac mae llif iaith lafar y De yn naturiol iawn.

Dyma lyfr y dylai pob tiwtor yn y De ei gael wrth law – mae'n hynod o effeithiol fel deunydd adolygu i ddysgwr.

Llinos Griffin o www.gwales.com

Awdur: Lois Arnold

Iaith: Cymraeg 

Clawr: Meddal

Tudalennau: 266

Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2019