Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cymru Ar Y Map | Llyfr Gweithgaredd

£5.99

Addysgiadol 

Llyfr sy'n gydymaith i'r atlas lluniau newydd Cymru ar y Map. Ceir ynddo weithgareddau hwyliog yn cynnwys posau, lliwio, dot-i-ddot, chwilio am y gwahaniaeth a llawer mwy, oll yn seiliedig ar enwogion, llefydd, anifeiliaid, chwaraeon a llu o ffeithiau difyr eraill am Gymru. Fersiwn Saesneg o'r teitl yw Wales on the Map: Activity Book.

Mae'r teitl yma ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Dewisiwch o'r gwymplen uchod.

Adolygiad Gwales
Dyma lyfr sy’n llawn dop o weithgareddau a phosau i ymddiddori plant hŷn am oriau.

Mae’r gweithgareddau yn amrywiol iawn, a digon at ddant pob plentyn. Cewch gyfarwyddyd sut i lunio draig, cyfle i gwblhau hanner darlun o bêl rygbi, chwilio am wahaniaethau rhwng lluniau, crafu’ch pen ar bosau mathemategol a chwilair, i enwi dim ond rhai. A’r hyn sy’n hyfryd am y llyfr hwn, wrth gwrs, yw bod y pynciau a’r elfennau cefndir oll mor Gymreig – cewch gyfle i liwio llwyau caru, llun yr Wyddfa, arfbais Llywelyn ac adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd, heb sôn am ddrysu’ch pen ar ddrysfa ym Mhortmeirion! Dyma ffordd hwyliog, felly, o ddysgu sgiliau a dysgu am Gymru ar yr un pryd.

Llyfr maint tudalen A4 ydyw, a diwyg y llyfr yn hyfryd ac yn rhwydd i'w ddefnyddio. Mae’r llyfr yn ategu ac yn cyd-fynd â’r atlas Cymru ar y Map, ac mae rhai o'r ffeithiau wedi’u codi o hwnnw, er y gellir defnyddio’r Llyfr Gweithgaredd hwn yn gwbl ar wahân.

Hufen ar y gacen yw bod poster o Gymru wedi’i gynnwys yn y pris, poster i chi ei roi ar y wal, yn gofnod gweledol amlwg o brydferthwch a chyfoeth ein gwlad.

Angharad Williams o www.gwales.com

Awdur: Elin Meek

Darlunio: Valériane Leblond

Iaith: Cymraeg

Clawr: Caled

Tudalennau: 32

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018