Skip to content

Cyfres Dechrau Da: Pam Rydyn Ni'n Bwyta?

£4.99

Ffeithiau difyr gyda darluniau a ffotograffau lliwgar i ateb y cwestiwn Pam rydyn ni'n bwyta? Dyma ychwanegiad i'r gyfres boblogaidd Dechrau Da ar gyfer plant sy'n dechrau darllen yn annibynno. Addasiad o Why do we eat? (Usborne Beginners). 

Interesting facts with colourful and informative photographs and illustrations to answer the question Why do we eat? An addition to the popular Dechrau Da series for children beginning to read on their own. A Welsh translation of Why do we eat? (Usborne Beginners).

Addaswyd/Cyfieithwyd gan / Translated by:  Elin Meek

Iaith/Language: Cymraeg/Welsh

Clawr/Cover: Caled/Hardback

Tudalennau/Pages: 24

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 10/2017

 Addas ar gyfer plant 7-9 oed (Cyfnod Allweddol 2)

Suitable for children 7-9 (Key Stage 2)