Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Penblwydd Hapus 'G&T' | Sialc

Gwerthu allan | Sold out
£2.50

Cardiau cyfarch 'Hen fenyw fach Cydweli yn gwerthu G&T , Yn rhifo deg am ddime Ond paid anghofio fi!' wedi eu cynllunio gan Cardiau Sialc. Wedi ei gwneud yng Nghymru.. 

'The little old lady in Kidwelly sellling G&T, 10 for a dime but dont forget me!'' Welsh greeting card designed by Cardiau Sialc. Made in the Wales. 

Inside : Blank