Mynd i'r cynnwys | Skip to content

O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards

£29.99

Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion a phlant yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau ac ysgrifau ar hanes, gwleidyddiaeth, a theithio. Dyma ydy'r cofiant cyflawn cyntaf erioed am fywyd O.M. Edwards. 88 o luniau du a gwyn.

Owen Morgan Edwards, from Llanuwchllyn in Gwynedd, was a politician, scholar, writer and publisher of magazines. He is well-known for publishing periodicals for adults and children, as well as writing books and essays about history, politics, and travel. This is the first ever complete biography about the life of O.M. Edwards. 88 black and white photographs.


Awdur/Author: Hazel Walford Davies

Clawr/Cover: Meddal/Paperback

Tudalen/Pages : 786

 ISBN: 9781848518643

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: Chwefror 2020/February

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Gomer