Mynd i'r cynnwys | Skip to content

100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

£7.99

Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysylltiedig â bwyd, y cartref, dillad, lliwiau, teganau, anifeiliaid fferm a.y.y.b.

Mae'r geiriau Cymraeg a Saesneg o dan bob llun, a fydd o gymorth i rieni sy'n dymuno dysgu Cymraeg gyda'u plant. Dyma eiriadur syml, delfrydol i blant bach. Addas i blant 0-5 oed.

Darluniwyd Gan: Glyn a Gill Saunders Jones.

Iaith: Cymraeg a Saesneg (Dwyieithog)

Clawr: Caled

Tudalenna: 14

Dyddiad Cyhoeddi : 2018