Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

100 Geiriau Cyntaf/ First 100 Words in Welsh

£7.99

Llyfr bwrdd lliwgar a deniadol yn cynnwys y 100 gair cyntaf yn y Gymraeg. Ceir 14 tudalen, gyda 9 llun ar bob tudalen, yn ymdrin â geiriau'n gysylltiedig â bwyd, y cartref, dillad, lliwiau, teganau, anifeiliaid fferm a.y.y.b. Mae'r geiriau Cymraeg a Saesneg o dan bob llun, a fydd o gymorth i rieni sy'n dymuno dysgu Cymraeg gyda'u plant. Dyma eiriadur syml, delfrydol i blant bach. Addas i blant 0-5 oed.

A colourful, attractive board book comprising the first 100 words in Welsh. There are 14 pages with 9 pictures on each page with words related to food, the home, clothes, pictures, colours, farm animals etc. The Welsh and English words are written underneath each picture, which will assist parents wishing to learn Welsh with their children. A simple dictionary for young children.

Darluniwyd Gan / Illustration: Glyn a Gill Saunders Jones.

Iaith / Language : Cymraeg / Welsh

Clawr / Cover: Caled / Hard

Tudalennau / Pages : 14

Dyddiad Cyhoeddi / Publication Date : Ionawr / January 2018

 

100 Geiriau Cyntaf / 100 Key Words