Skip to content

Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awekening

£7.99
Cyfrol ar ffenomenon murluniau diweddaraf Cofiwch Dryweryn sydd wedi ymddangos ar hyd a lled Cymru mewn ymateb i'r trosedd casineb yn erbyn y murlun eiconig gwreiddiol. Ynghyd â lluniau o'r murluniau, mae'r rhai fu'n eu peintio yn egluro pam eu bod wedi gweithredu yn y fath fodd a cheir cyfraniadau gan rai fu'n llygad dystion i foddi Capel Celyn.

Golygwyd: Amrywiol

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 120 (Yn cynnwys nifer o luniau)

Dyddiad Cyhoeddi : Medi 2019

A book on the recent phenomenon of painting Cofiwch Dryweryn on signs and walls throughout Wales following the vandalizing of the original iconic mural. Included also are contributions from those who have painted the murals and the views of people who witnessed the drowning of Capel Celyn and Tryweryn Valley.

ISBN: 9781784617738 (1784617733)

Publication Date October 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 170x187 mm, 120 pages

Language: Bilingual (Welsh and English)