Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cofiwch Dryweryn - Cymru'n Deffro / Wales Awekening

£7.99
Cyfrol ar ffenomenon murluniau diweddaraf Cofiwch Dryweryn sydd wedi ymddangos ar hyd a lled Cymru mewn ymateb i'r trosedd casineb yn erbyn y murlun eiconig gwreiddiol. Ynghyd â lluniau o'r murluniau, mae'r rhai fu'n eu peintio yn egluro pam eu bod wedi gweithredu yn y fath fodd a cheir cyfraniadau gan rai fu'n llygad dystion i foddi Capel Celyn.

Golygwyd: Amrywiol

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 120 (Yn cynnwys nifer o luniau)

Dyddiad Cyhoeddi : Medi 2019


ISBN: 9781784617738 (1784617733)