Mynd i'r cynnwys | Skip to content

CD Sain 50

£12.99

Casgliad o 50 o ganeuon, yr hen a'r newydd, i ddathlu hanner canrif o recordiau Sain. gyda 4 trac bonws a recordiwyd yn fyw yn Stiwdio Sain fel rhan o'r ddathliad. 

50 songs, old and new to celebrate 50 years of Sain records. Including 4 bonus tracks recorded live at Sain Studios as part of the celebrations. 

Dyddiad Cyhoeddi: 2019

01. Dwr (Huw Jones)

02. VC 10 (Edward H Dafis)

03. Gitâr yn y To (Maffia Mr Huws)

04. Siglo ar y Siglen (Geraint Jarman)

05. Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn (Elin Fflur)

06. Ymlaen Mae Canaan (Steve Eaves)

07. Goleuadau Llundain (Daniel Lloyd a Mr Pinc)

08. Ty ar y Mynydd (Maharishi)

09. Rhywbeth o'i Le (Huw Chiswell)

10. Paid a Bod Ofn (Eden)

11. Ceidwad y Goleudy (Bryn Fôn)

12. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Bando)

13. Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn (Tebot Piws)

14. Cwm Nant Gwrtheyrn (Ac Eraill)

15. Dyddiau Da (Hergest)

16. Cân Walter (Meic Stevens)

17. Pam Fod Eira'n Wyn? (Dafydd Iwan).

CD 2
01. Cerdded Dros y Mynydd (Iona ac Andy)

02. Gafael yn fy Llaw (John ac Alun)

03. Cerrig yr Afon (Iwcs a Doyle)

04. Rho Dy Law (Rosalind a Myrddin)

05. Anfonaf Angel (Rhys Meirion)

06. Ysbryd y Gael (Mairi MacInnes a Chôr Meibion Llangwm)

07. Un Dydd ar y Tro (Trebor Edwards)

08. Defaid William Morgan (Hogia Llandegai)

09. Wedi Colli Rywbeth sy'n Annwyl (Tony ac Aloma)

10. Gwinllan a Roddwyd (Tri Tenor Cymru)

11. Pokarekare (Timothy Evans)

12. Yfory (Eirlys Parri)

13. O Gymru (Cantorion Colin Jones)

14. Byd o Heddwch (Côr Godre'r Aran)

15. Hafan Gobaith (Bryn Terfel)

16. Dashenka (Y Sipsiwn) (Côr Meibion Llanelli)

17. Safwn yn y Bwlch (Hogia'r Wyddfa).

CD 3
01. Nwy yn y Nen (Eleri Llwyd)

02. Y Dref Wen (Tecwyn Ifan)

03. Aderyn Llwyd (Mary Hopkin)

04. Colli Iaith (Heather Jones)

05. Hi Yw Fy Ffrind (Mynediad Am Ddim)

06. Trôns Dy Dad (Gwibdaith Hen Frân)

07. Seidr Ddoe (Plethyn)

08. Kân (Calan)

09. Swn ar Gardyn Post (Bob Delyn a'r Ebillion)

10. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen (Ar Log)

11. Nei di Ganu 'Nghan (Gwenan Gibbard)

12. Tir Na Nog (Lleuwen)

13. Fel Hyn 'Da Ni Fod (Bwncath)

14. Palmant Aur y Migneint (Gai Toms)

15. Y Dieithryn (Geraint Lovgreen)

16. Angor (Tudur Huws Jones).

TRACIAU BONWS -

17. Chwarae dy Gêm (Mared Williams a Band Pres Llareggub)

18. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Band Pres Llareggub)

19. Yma o Hyd (Band Pres Llareggub)

20. Dwr (Tara Bethan a Band Pres Llareggub).