Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

CD Caniadaeth y Cysegr

£9.99

Traciau-

Rhagluniaeth fawr y nef (Builth) – Jenkins, David

Mi glywaf dyner lais (Gwahoddiad) - Hartsough

Os gwelir fi bechadur (Clawdd Madog) – Williams, D. Christmas

Dwy law yn erfyn (Y Darlun) – Davies, Davey

Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd (Cwm Rhondda) – Hughes, John

Rho im yr hedd (Rhys) – Evans, W.J.

Nid wy’n gofyn bywyd moethus (Calon Lân) – Hughes, John

Iesu, cyfaill f’enaid cu (Aberystwyth) – Parry, Joseph

Fy Arglwydd Dduw, daw im (Mor Fawr Wyt Ti) - Swedish melody/Alaw Swedaidd arr. Hine

Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw (Pantyfedwen) – Evans, Eddie

Tyrd atom ni (Berwyn) – Roberts, Caradog

Dros Gymru’n Gwlad (Finlandia) - Sibelius

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn (Llanfair) – Williams, Robert