Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Carafanio - Guto Dafydd

£8.99

Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

'Mae'n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol'... 'A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus.' (Haf Llewelyn)

The Prize-winning volume of the Daniel Owen Memorial Prize at the Conwy County 2019 National Eisteddfod of Wales. An honest, clever and scathing novel comprising penetrating comments on the human nature.

Awdur: Guto Dafydd

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 272

ISBN: 9781784617813 (1784617814)

Publication Date August 2019

Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 195x131 mm, 272 pages

Language: Welsh