Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Carafanio - Guto Dafydd

£8.99

Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.

'Mae'n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol'... 'A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus.' (Haf Llewelyn)

Awdur: Guto Dafydd

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 272

ISBN: 9781784617813 (1784617814)