Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Cannwyll / Candle | Brysia Wella

£9.99

Gwneir y canhwyllau hyn gan ddefnyddio cwyrau a deunyddiau cynaliadwy a gyrhaeddir yn unig am eu hansawdd a'u heffeithiolrwydd. Maent yn cael eu tywallt â llaw.

All Janie Wilson candles are hand poured and beautifully packaged in Yorkshire studio. Made using sustainable waxes, they are hand blended, mixed and contain the finest fragranced oils. Superior linen and cotton wicks burn beautifully and release wonderful fragrances.

Maint: 6.5cm x 7.5cm