Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Cadi a'r Celtiaid | Bethan Gwanas

£5.99

Stori arall am Cadi ddireidus yn mynd i wersylla ar Ynys Môn, ger Bryn Celli Ddu. Mae Cadi fusneslyd yn cwrdd â dau ffrind newydd, sydd ddim cweit yr un fath â hi! Mae'r ddau'n ei dysgu sut i ganolbwyntio ac i ddefnyddio'i synhwyrau.

Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019

Addas i oed 7 neu o dan

Fformat: Caled, 44 tudalen

Iaith: Cymraeg