Skip to content

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

£7.99

Llyfr Y Mis: Awst 2019

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.

Book Of The MonthL August 2019
This book relates the experiences of 12 young people who have fought against long-term conditions. They discuss in detail physical and mental illnesses such as cancer, epilepsy, Crohn's disease, spina bifida, blindness, OCD, depression and anxiety.


.

Awdur: Sioned Erin Hughes

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 176

Dyddiad Cyhoeddi : Awst 2019

ISBN: 9781784617134 (178461713X)

Publication Date June 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Edited by Sioned Erin Hughes

Format: Paperback, 215x142 mm, 176 pages

Language: Welsh