Mynd i'r cynnwys | Skip to content

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

£7.99

Llyfr Y Mis: Awst 2019

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.

Awdur: Sioned Erin Hughes

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 176

Dyddiad Cyhoeddi : Awst 2019