Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Byw Iaith - Taith i Fyd y Llydaweg

£8.50

Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, y byd gwaith, addysg Lydaweg ac arferion beunyddiol yng ngogledd-orllewin Llydaw.

Ydych chi erioed wedi bod ar wyliau i Lydaw ond heb glywed gair o Lydaweg yn cael ei siarad? Ydych chi erioed wedi rhyfeddu fod yna iaith sydd mor debyg i'r Gymraeg, ac eto mor annealladwy wrth ei darllen neu ei chlywed yn cael ei siarad?
Dyma hanes blwyddyn y Prifardd Aneirin Karadog a'i deulu yn anturio i fyw bywyd fel Llydawyr go iawn, yn taflu eu hunain mewn i fywyd y gymuned, y byd gwaith, addysg Lydaweg ac arferion beunyddiol yng ngogledd-orllewin Llydaw. Yn y gyfrol hon, bydd Aneirin yn cyfleu beth yw byw bywyd drwy gyfrwng y Llydaweg, a hynny ar ffurf dyddiadur o fywyd y teulu yn Llydaw, cerddi am ei brofiadau ac ysgrifau yn trafod gwahanol agweddau ar chwaer-iaith y Gymraeg.

The story of one year in the life of chaired bard Aneirin Karadog and his family as they venture to live in north-western Brittany, immersing themselves into the Breton community, working life, education through the medium of Breton and everyday life and customs

Awdur: Aneirin Karadog

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudalennau: 242

Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2019

ISBN: 9781845277024 (1845277023)

Publication Date October 2019

Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst

Format: Paperback, 198x128 mm, 242 pages

Language: Welsh