Skip to content

Byw Ffwl Pelt

£9.99

*** DDIM AR GAEL TAN 28/11/2019***

Hunangofiant difyr gydag adran luniau sy'n dilyn un o newyddiadurwyr mwyaf profiadol Cymru yn ystod newidiadau enfawr yn ein hanes. Wedi ei ysgrifennu mewn iaith agos-atoch, mae Alun Lenny yn ein bwrw i ganol rhai o straeon mwyaf yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain.

Mae Alun Lenny yn o newyddiadurwyr mwyaf adnabyddus Cymru a chanddo wledd o straeon ers gweithio ym myd newyddion yn ystod cyfnod o newidiadau mawr mewn cyfnod byr. Trwy ei waith gyda’r BBC, cafodd gyfle unigryw i deithio i ganol y stori yng Nghymru a thu hwnt, a bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr a man a rhannu profiadau personol pobl eraill. Mae ganddo gysylltiadau lu yn y wasg a’r cyfryngau ac mae’n gyfarwydd a siarad â chymdeithasau. Mae’n gymeriad poblogaidd yn ardal Caerfyrddin ac yn ystod ei gyfnod fel Maer y dref.

 

Fe fydd Alun yn mynd o'r cyhoeddus i'r personol wrth drafod sut y gadawodd profiadau dirdynnol pobol eraill eu marc arno.
O newyddion mawr y dydd i faterion gwleidyddol llosg fe ddown i nabod y dyn ei hun trwy ei ddilyn ar ei deithiau.


Am 33 mlynedd bu’n dyst i ddigwyddiadau mawr a man yn ei gornel o’r byd a’r byd mawr tu fas. Sgwrsio â chyn-Arlywydd America mewn capel yng Nghymru, rhannu jôc â dyn 112 oed, rhannu potel rym gyda milwyr mewn jyngl, gweld sawl llofrudd yn cael eu carcharu mewn llys barn, parchu galar y sawl oedd wedi colli rhywun annwyl a gofid y sawl oedd wedi colli swydd. Mae disgwyl i ohebydd fod yn wrthrychol, ond dynol ydym ac mae profiadau pobl eraill wedi gadael eu marc arno. Un dydd ar y tro oedd ei fywyd fel gohebydd. Deffro’n y bore heb wybod lle y byddai cyn nos. Ai Abergwaun neu Amsterdam? Felly hefyd y llyfr hwn.


Yn ystod ei fywyd, bu newid mawr mewn hanes: symud o’r oes beirianyddol i’r digidol. Meddai Alun, mae’n anodd cofio Cymru heb M4 ac S4C, gyda channoedd o filoedd yn gweithio’n y pyllau glo a degau o filoedd o ffermydd teuluol; bywyd heb ddŵr o’r tap, trydan na theledu, heb sôn am ffôn symudol a chyfrifiadur.

Awdur: Alun Lenny

Iaith: Cymraeg

Nifer y Tudadlennau: 313

Dyddiad Cyhoeddi : Tachwedd 2019