Mynd i'r cynnwys | Skip to content
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.
Bydd archebion llyfrau a osodir cyn 12pm bellach yn cael eu hanfon ar yr un diwrnod gwaith. Book orders placed before 12pm will now be sent on the same working day.

Asiant A

£4.99

Dyma ddilyniant i nofel gyntaf Anni am Asiant A, yr ysbïwraig 14 oed, Alys Phillips. Mae Alys yn cael ei gorfodi i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sy'n

Mae’r unigryw Alys Phillips, yr ysbïwraig ifanc 14 oed, ar antur gyffrous arall yn Her LL, yr ail nofel yng nghyfres Asiant A gan Anni Llŷn.

Antur i ddod i’r brig a chystadleuaeth genedlaethol i ddatrys cliwiau a phosau dyrys sy’n wynebu Alys yn y nofel hon, ac yn unol â’i hanian, mae hi ar dân eisiau gwneud ei gorau glas a chael y blaen ar bawb arall. Ond wrth gwrs, dydy pethau ddim mor syml â hynny, ac mae sawl tro trwstan i’r stori wrth i Alys orfod wynebu peryglon a heriau lu. Cawn ein hatgoffa’n syth o’i statws fel Asiant Cudd ym mharagraff cyntaf y nofel, ac o’r eiliad honno, caiff sylw’r darllenydd ei hoelio ar y stori.

Wedi crynhoi rhywfaint wedyn ar gyffro’r nofel gyntaf yn y gyfres, gyda chyfeiriadau at wenwyn Miss Glein a’r ddwy ddynes ginio ddrwg, Meri Grefi a Blod Sglods, heb anghofio Mrs Pi a Lleucu, mae’r awdur yn bwrw ati’n awchus ac yn llawn hiwmor i sôn am helyntion diweddaraf Alys, fel Asiant A.

Daw Meri Grefi a Blod Sglods i’r amlwg eto yn Her LL, ond y nhw yw'r rhif 88 yn y dasg gudd ‘Bingo’ y tro hwn – ie, dyna chi, y ddwy ddynes dew! Ond mae Asiant A a Lleucu’n fwy na pharod amdanyn nhw y tro hwn, a’r ddwy’n cael eu rhoi yn y ddalfa mewn dim o dro, er mawr siom i Mrs Pi a Mam Alys. Mae’n amlwg fod rhyw gamddealltwriaeth wedi bod, ond dydy hynny ddim yn ddigon i rwystro Asiant A rhag cael ei dewis gan Mrs Pi i gyflawni tasg gudd bersonol, ar ei phen ei hun. Hynny wedyn yw sail gweddill y nofel, wrth i Alys fynd ati i geisio ennill cystadleuaeth Her Ll er mwyn ceisio datrys y dirgelwch ynglŷn ag asiantaeth ysbïo arall sy’n bygwth tanseilio’u gwaith pwysig.

A dyna ddechrau ar y cyffro a’r gwaith ysbïo go iawn, wrth i Alys fynd i’r afael ag un dasg ar ôl y llall er mwyn ceisio cyrraedd y brig a chanfod atebion i’r her. Ac mae yma ddigon o heriau, a pheryglon di-ri i’n cadw ar ymyl ein seddau trwy gydol y stori. Byd cyffredin, anghyffredin yw byd Asiant A, a hyn sy’n golygu y gall darllenwyr uniaethu’n ddigon hawdd â hi, er gwaetha’r holl signalau cudd, teclynnau anhygoel a’r pwerau eithriadol sydd ganddi.

Unwaith eto yn y nofel hon, mae ysgrifennu Anni Llŷn yn hynod grefftus a gafaelgar, a’i dawn dweud yn llifo’n naturiol ac yn rhwydd. Mae cyfoesedd hynod yn perthyn i’w hiaith a’i chyfeiriadaeth sy’n sicr o apelio’n fawr iawn at ddarllenwyr ifanc. Mewn oes lle mae hi mor anodd i ddenu pobl ifanc i ddarllen yn sgil yr holl bethau lliwgar eraill sy’n mynd â’u sylw, dyma nofel i danio’r dychymyg a hybu’r syniad fod unrhyw beth yn bosib – wir!

Sioned Lleiniau
Adolygiad o www.gwales.com

mynd i wthio ei galluoedd i'r eithaf. Trwy ateb y posau, cracio'r codau a chydweithio, a lwyddith hi a'i chyd-gystadleuwyr i ddal y lladron

A sequel to Anni's first novel about Alys Phillips, the 14-year old spy. Alys is forced to take part in a competition that pushes her abilities to the limit. By answering the puzzles, cracking the codes and working together, will she and her co-competitors catch the thieves?

Awdur: Anni Llyn

Iaith: Cymraeg

Clawr: Meddal

Tudadlennau: 126

Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2019

ISBN: 9781784617073 (1784617075)

Publication Date April 2019

Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 184x123 mm, 120 pages

Language: Welsh